Ook inzet buurtsportcoach

In het kader van preventie zet Participe 5 buurtsportcoaches in, die vanuit Alphen Vitaal en Participe gezamenlijk aan de slag gaan. Ali Baddaou (42 jaar) startte afgelopen december bij Participe als jongerenwerker plus, maar  is nu vooral actief als buurtsportcoach.

“Ik kom uit Amsterdam, waar ik heb gewerkt in aandachtswijken. Hiervoor heb ik ook 8 jaar in achterstandswijken in Marokko gewerkt. Ook daar heb ik veel lesgegeven in sport als middel om jongeren weerbaar en meer communicatief te maken. Ik gebruik sport veel als middel om jongeren vaardigheden aan te leren.”

Wat doet een buurtsportcoach?
“Als buurtsportcoach organiseer je veel laagdrempelige activiteiten, zoals zaalvoetbal, om jongeren te motiveren te sporten, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden, zelfredzaamheid en persoonlijke identiteit.”

Wat motiveert je?  
Het werken met jongeren is mijn passie, het is fijn om te kijken naar proces, hoe kan je via één individu bijvoorbeeld een hele groep bewegen. Ik geniet van wat ik doe, mijn werk is mijn hobby. Het is en mooie bijdrage aan de maatschappij.

PPP-INSTA-PIC-ali B.jpg