Opvoedondersteuning

 
Speelotheek

Alle kinderen vinden spelen leuk! Spelen is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar speelgoed en spelletjes zijn soms duur. En het kan lastig zijn te weten welk spel past bij de leeftijd van je kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen spelen.

Lees meer
 
Oudercursssen

Opvoeden is leuk, maar soms ook bestmoeilijk. Iedere ouder kan wel eens hulp of advies gebruiken. In een oudercursus krijgen ouders tips over deopvoeding en kunnen ze met andere ouders ervaringen uitwisselen. Alle ouders met een kind tussen 0 en 18 jaar kunnen een oudercursus volgen.

Lees meer
 
Voorlichtingsbijeenkomsten

Algemene informatie, zoals folders, tijdschriften en de media zijn niet altijd en niet voor alle (allochtone) groepen bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Daarom organiseert Kom Erbij voorlichtingsbijeenkomsten.

Lees meer
 
Intermediair/tolk

Het is belangrijk dat ouders kunnen praten met de mensen die werken bij organisaties als een basisschool, het consultatiebureau of het maatschappelijk werk. En dat ze elkaar begrijpen. Soms is dat lastig omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt of niet bekend is met de cultuur van de ander. Dan is het fijn als iemand kan helpen.

Lees meer
 
Activiteiten voor vaders

Bij veel activiteiten over opvoeding komen vooral moeders. Maar ook vaders spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Daarom organiseren wij apart voor vaders activiteiten, vaak onder de titel 'de kracht van vaders'.

Lees meer
 
Opstap

Kinderen leren in hun eerste jaren heel veel. Niet alleen op school, maar ook thuis. Opstap helpt ouders om thuis met hun kind spelenderwijs extra te oefenen. Zo kan hun kind een goede start maken in groep 3.

Lees meer