Kinderwerk

Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen.

Plekken in de buurt

Kinderen komen vrijwillig. Als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Het Kinderwerk van BOOST biedt plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen. Waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen!

Kinderwerkers

Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school.

Kinderwerken zijn vooral te vinden in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen.

Samen met de vrijwilligers van onder andere de Speel-o-theek werkt BOOST aan een gevarieerd programma voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

 

Extra ondersteuning kinderopvang

Sinds 2005 regelt de Wet Kinderopvang dat ouders, werkgevers en overheid samen de kosten voor kinderopvang betalen voor ouders die werken. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen, de omvang van de kinderopvang en van een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Als u (en uw eventuele partner) werken wordt de kinderopvang voor een gedeelte betaald door de Belastingdienst (de Kinderopvangtoeslag) en de werkgever (de verplichte werkgeversbijdrage).  U kunt voor meer informatie kijken bij Toeslagen op de website van de Belastingdienst. De Kinderopvangtoeslag vraagt u zelf bij de belastingdienst aan. U kunt ook telefonisch een aanvraagformulier aanvragen via 0800-0543.

Wanneer u niet voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst in aanmerking komt, kunt u in bepaalde gevallen via de gemeente Alphen aan den Rijn een toeslag krijgen voor een Sociaal Medische Indicatie (SMI).  De regeling SMI is ingesteld met als doel het ontlasten van ouders met een handicap of chronische ziekte, of een andere sociaal medische oorzaak en voor het ondersteunen van kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een (tijdelijke) oplossing is.

Voor meer informatie over kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie kunt u contact opnemen met het Serviceplein via telefoonnummer 140172.