Ondersteuning ouders, jongeren en kinderen

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen ook tijdens coronamaatregelen bij Participe terecht voor vragen en ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld digitale huiswerkbegeleiding. 

Ondersteuning ouders en kinderen

 • Ouderondersteuning Voorschoolse Educatie, Opstap en alle overige oudergroepen: Ouders ontvangen online ondersteuning.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie inschrijvingen: digitaal en/ of telefonisch,
 • Jeugddeelnamefonds inschrijvingen: digitaal en/ of telefonisch.
 • Inzet intermediairs: kunnen telefonisch worden ingezet. We hebben veel contacten met specifieke doelgroepen zoals de Eritrese, Syrische en Somalische gezinnen. Wanneer er in het contact tussen professionals en ouders taal en/ of andere communicatieproblemen (bijvoorbeeld cultuur) spelen kunnen onze intermediairs ingezet worden. We hebben intermediairs die Tigrinya, Arabisch, Somalisch, Pools, Afghaans, Koerdisch, Dari, Farsi, Bulgaars, Kirundi, Kinyarwanda, Frans, Swahili, Lingala, Perzisch, Armeens, Kumanji, Turks en Marokkaans Berbers spreken.

Bel of mail voor meer info over bovenstaande punten met Saida Yachou, S.yachou@participe.nu,tel 06 - 34949758

Ondersteuning en activiteiten voor jongeren 

 • Telefonische huiswerkondersteuning door vrijwilligers voor kinderen op de basisschool waarvan ouders niet of niet voldoende kunnen ondersteunen. Info via Lara Klijn, l.klijn@participe.nu of Tel 06 – 28821141
 • Jongerenwerk: inzet ambulant jongerenwerk in alle wijken plus online ondersteuning en contacten met jongeren waar mogelijk.
 • Actief Rijnwoude en Boost jongerenwerk hebben gezamenlijk een honden uitlaatdienst opgezet voor mensen die nu hun hond niet kunnen of durven uit te laten.
 • In Boskoop heeft het jongerenwerk samen met Alphen Beweegt elke week 2 online challenges voor jeugd uit Boskoop.  
 • Boost jongerenwerk: twee keer in de week is er een online spreekuur (Instagram, Facebook en mail) voor jongeren waarbij ze met allerlei vragen terecht kunnen, zie flyer hieronder.
   
 • Info via Mohamed Haouli, m.haouli@participe.nu of Tel 06 - 38364101

 

IMG_20200330_135053_554.jpg