Huishoudelijke ondersteuning

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, kijken we naar uw gezondheid en woon- en leefsituatie. U komt hiervoor bijvoorbeeld niet in aanmerking als u huisgenoten heeft die in staat zijn de huishoudelijke taken van u over te nemen. Ook van oudere kinderen wordt, naar leeftijd, verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het huishouden. Daarnaast wordt bekeken of mogelijk andere voorzieningen toereikend zijn, zoals onder andere kinderopvang, een boodschappenservice of een maaltijddienst.

 

Participe maakt een besluit waarin staat welke taken u zelf nog kunt en wat voor hulp u nodig heeft. U kunt zelf kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie of dat u zelf op zoek gaat naar een huishoudelijke hulp.

Natura

Bij hulp in natura geeft Participe opdracht aan de thuiszorgorganisatie (van uw keuze) om de huishoudelijke ondersteuning te leveren. U heeft verder geen administratieve werkzaamheden. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, regelt de organisatie een vervanger.

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft hiervoor contacten afgesloten met verschillende leveranciers van huishoudelijke ondersteuning. Vanaf januari 2018 zijn dit: ActiviteAlfa & Zorg, Allcura, Groenoord Zorgt, INIS, Privazorg, T-zorg, Thuiszorg Matilda Nederland, Vierstroom en Wijdezorg.

Bij uw aanvraag dient u een voorkeur uit te spreken voor een van deze thuiszorgorganisaties. Onderaan op deze pagina vindt u per thuiszorgaanbieder beknopte informatie. Meer informatie vindt u op de websites van de aanbieders.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget wordt een geldbedrag toegekend, hiermee kunt u zelf huishoudelijke ondersteuning inkopen. Indien u hiervoor in aanmerking komt wordt in het indicatiebesluit de hoogte van het bedrag vermeld, dat u voor de huishoudelijke ondersteuning krijgt. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  De SVB heeft een kopie van de zorgovereenkomst(en) nodig, die u met uw hulp heeft afgesloten. Het is belangrijk dat u deze zorgovereenkomst naar de SVB stuurt. Als de SVB geen zorgovereenkomst(en) heeft, kan uw zorgverlener niet betaald worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorgverlener.

 

Kosten

Voor bijna alle voorzieningen geldt een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage). Uitzonderingen zijn onder andere rolstoelvoorzieningen en de CVV-pas. Ook voor voorzieningen voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen bijdrage in de kosten.

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt € 19,- per maand en wordt geïnd door het CAK. Als u voor een (Wmo-)voorziening al de maximale bijdrage in de kosten betaalt, dan betaalt u voor verdere Wmo-voorzieningen geen bijdrage meer. Voor meer informatie: www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800-1925.

N.B. Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de bijdrage in de kosten (gedeeltelijk) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure zie de folder van hulpvraag tot oplossing.

 

 

GZ logo

Groenoord Zorgt
Groenoord Zorgt biedt huishoudelijke ondersteuning. Uitgangspunt is de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Aan cliënten wordt de mogelijkheid geboden zolang mogelijk zelfstandig te functioneren en de regie over het eigen leven te voeren.

 

PrivaZorg
Met liefde, passie, toewijding en deskundigheid, professie en kracht leveren wij aan iedere cliënt de beste zorg. PrivaZorg, met IZO Zorg in onderaanneming, biedt respectvolle, professionele, kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten in de thuissituatie.

 

Allcura Thuiszorg is een bekende, christelijke thuiszorgorganisatie in Alphen aan den Rijn. Allcura Thuiszorg werkt vanuit de gedachte dat lokaal georganiseerde zorg bijdraagt aan uw wens. Een werkwijze waarbij zorgverlener en zorgvrager samen de weg (ver)kennen zodat optimale zorg geboden wordt.

 

WIJdezorg
Op basis van uw vraag maakt WIJdezorg afspraken met u over de gewenste huishoudelijke taken die moeten worden gedaan. Vaste medewerkers van de teams huishoudelijke ondersteuning van de locaties Driehof en Rhijndael staan voor u klaar!

 

ActiVite
Hetzelfde vertrouwde gezicht! Dáár staat hulp bij het huishouden van ActiVite voor. Ook als u meer ondersteuning nodig heeft om langer zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen, zoals verzorging, verpleging of begeleiding, dan bent u bij ActiVite in de beste handen.

 

Thuiszorg INIS is geen grote, landelijke opererende organisatie waarbij u slechts een nummer bent. Wij bieden huishoudelijke hulp waarbij kwaliteit en klantgerichtheid de belangrijkste uitgangspunten zijn van onze dienstverlening. Wij zijn HKZ-gecertificeerd.
 

Logo van Thuiszorg Matilda Nederland B.V.

Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda biedt u flexibele zorg en huishoudelijke ondersteuning. Onze betrokken en bekwame medewerkers bieden u een luisterend oor. Hierdoor werken wij oplossingsgericht naar kwalitatieve “Zorg zoals u die wenst.”

 

Tzorg
U wilt in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen? Gelukkig kan dat, ook al kunt u thuis misschien niet meer alles zelf doen. Tzorg helpt u graag met een vaste gekwalificeerde Thuishulp bij u uit de buurt. We bieden u Huishoudelijke Ondersteuning zonder wachtlijsten.

 

Vierstroom Hulp Thuis
Vierstroom Hulp Thuis helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Hulp inzetten kan vaak al binnen enkele dagen en de planning wordt samen met u opgesteld, u heeft de regie! Wij hechten er veel waarde aan om u van een vaste hulp te voorzien.

 

Thuiszorg IZO  laat de huishoudelijke hulp aansluiten op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat wij rekening houden met uw wensen, een vaste hulp op vaste tijden met een persoonlijke benadering.  

Zonzorg is een thuiszorgorganisatie actief in de Randstad. Wij hanteren korte lijnen tussen client, medewerker en organisatie. Daarnaast werken wij met vaste medewerkers voor onze cliënten. Medewerkers zelf krijgen zo snel mogelijk een vast contract.

De juiste huishoudelijke ondersteuning, dat zit in aandacht voor kleine dingen. De aandacht van Betsaida Thuiszorg WMO. Onze zorgverleners zijn deskundig met een passie om u te helpen. Wij houden rekening met uw wensen.