Aanpassing werkzaamheden in verband met coronavirus

Wmo-indicatiestelling

 • Wmo-adviseurs zetten geplande huisbezoeken in verband met Wmo-indicaties om in telefonische consulten. Klanten worden hiervan op de hoogte gesteld. Oplossingsgericht spannen wij ons in dat we onze klanten ook nu zo goed mogelijk kunnen blijven bedienen. 
 • Nieuwe afspraken plannen we in – maar voorlopig gaat het dus alleen telefonisch afspraken.
 • Tot nader bericht neemt Wmo geen verzoeken tot het overstappen huishoudelijke ondersteuning in behandeling.
 • Het spreekuur van de arts is voorlopig telefonisch.
 • Voor leveranciers zullen deze maatregelen ook gevolgen hebben. Die zijn we nog in kaart aan het brengen.

Buurtbemiddeling

 • Aanmelden voor Buurtbemiddeling kan nog steeds. We doen een telefonisch intake, geven tips en advies, maar tot 5 april vinden er geen bemiddelingsgesprekken plaats, noch bij mensen thuis noch op een andere locatie.

Kinder- jongeren en opvoedactiviteiten 

 • Ouderondersteuning VE, Opstap en alle overige oudergroepen: Ouders ontvangen online ondersteuning
 • VVE-inschrijvingen: digitaal en / of  telefonisch, info via Saida Yachou, S.yachou@participe.nu of Tel 06 - 34949758.
 • Jeugddeelnamefonds inschrijvingen: digitaal en / of telefonisch, info via Saida Yachou, s.yachou@participe.nu of Tel 06 - 34949758.
 • Inzet intermediairs: wordt vooral telefonisch ingezet, aanvragen via Saida Yachou, s.yachou@participe.nu of tel 06 - 34949758
 • Jongerenwerk: inzet ambulant jongerenwerk in alle wijken plus online ondersteuning en contacten met jongeren waar mogelijk. 
 • Speelotheek: 70 gezinnen hebben een pakket spelletjes te leen ontvangen. 

Buurthuizen en wijkcentra

 • Tot en met 5 april zijn onze buurthuizen en wijkcentra gesloten voor activiteiten. 

Tom de buurt/welzijn

 • Actuele informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen op het aanbod van Tom in de buurt vindt u op www.tomindebuurt.nl/corona

Bij vragen: neem contact op met uw contactpersoon, stuur een mail naar info@participe.nu of bel ons tijdens kantoortijden op 0172 42 75 00.