Participe ondersteunt inwoners in het kader van de Wmo. Dat doen wij in opdracht van gemeenten. Dit jaar lopen de huidige contracten af in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Vanaf juli 2021 en januari 2022 gelden er nieuwe afspraken in de gemeente Alphen aan den Rijn

Participe ondersteunt inwoners in het kader van de Wmo. Dat doen wij in opdracht van gemeenten. Dit jaar lopen de huidige contracten af in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Vanaf juli 2021 en januari 2022 gelden er nieuwe afspraken in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Nieuwe opdrachten
Op basis van de beleidsvisie ‘Omdat het gewoon kan’ verstrekt de gemeente Alphen aan den Rijn in 2021 nieuwe opdrachten in het sociaal domein. Allereerst heeft de gemeente op 12 januari het besluit over de nieuwe subsidieafspraken over preventieve ondersteuning bekend gemaakt. Daarbij gaat het onder andere om welzijnswerk, jongerenwerk, sociale activering en opvoedondersteuning.

Vier nieuwe opdrachten
Participe Alphen aan den Rijn voert vanaf 1 juli 2021 voor de komende 3,5 jaar de volgende opdrachten voor de gemeente Alphen aan den Rijn uit:

  • Brede welzijnsorganisatie
  • Cultuurcoaches
  • Specialistisch Jongerenwerk
  • Ouderbetrokkenheid VVE

Participe werkt bij de uitvoering van deze opdrachten samen met Parkvilla, Incluzio en Bibliotheek Rijn en Venen.

Nieuwbericht bekendmaking gemeente
Nieuwe partners preventie en voorschoolse educatie - Gemeente Alphen aan den Rijn

Tijdig geïnformeerd
Komende periode gaan we onze organisatie op deze nieuwe situatie inrichten. Iedereen die hierbij is betrokkenen, informeren we tijdig wat dit concreet voor hen betekent en vanaf welk moment ze waar terecht kunnen. Ondertussen gaat onze dienstverlening vanzelf gewoon door en kunnen klanten zoals altijd  bij ons terecht.