Nieuw: team Gezinsbegeleiding

Sinds oktober is bij Participe het - nieuwe - team Gezinsbegeleiding actief, bestaande uit Marconie, Mimount, Isa en Marlon. Mimount: “Wij zijn een startend team, waaraan iedereen vol enthousiasme en energie aan de slag is gegaan. Alle vier hebben wij onze eigen expertise die wij inzetten tijdens ons werk. Hierdoor merk ik dat wij elkaar echt aanvullen en versterken.” Mimount Vyent en Isa Eekhout stellen zich voor en verstellen wat zij doen. 


Team gezinsbegeleiding maakt deel uit van het preventieve aanbod vanuit het CJG in Alphen Noord, samen met de GGD, Kwadraad en andere Participers (kinderwerk, ouderbetrokkenheid en jongerenwerk). Isa: “Als gezinsbegeleiders ondersteunen we gezinnen waarbij sprake is van vermoedens van beginnende multiproblematiek. Daarbij kijken wij niet slechts naar één leefgebied zoals opvoeding, maar richten wij ons met een brede blik op het welzijn van het gezin.

Mimount Vyent 

Mimount is al ruim 15 jaar werkzaam in de hulpverlening. “Tijdens en na mijn studie SPH ben ik altijd actief bezig geweest met verschillende doelgroepen en verschillende problematieken. Mijn uitgangspunt is dan ook om zo dicht mogelijk bij de mensen te blijven en ‘dezelfde taal te spreken’ en altijd mensgericht te zijn. Ik zet in op de eigen kracht van het gezin en het stimuleren van de eigen regie van het gezin, mijn on-bevooroordeeldheid is een van mijn krachten die ik inzet om er voor te zorgen dat  ik een goede relatie krijg met het gezin en behoud.”

’Hands-on-mentaliteit’
Als gezinsbegeleider richt ze zich bij gezinnen op ‘de vraag ‘ achter de vraag. “Wat speelt er in het leven van deze persoon? Wat speelt er op andere vlakken? Maar vooral ook wat kan het gezin goed? Welke ambitie is er? Met aandacht voor alle levensdomeinen, de eigen kracht en het sociaal netwerk.”

De gezinnen worden bij Participe aangemeld door een verwijzer. Op dat moment is er nog geen duidelijke hulpvraag. “Als gezinsbegeleiders proberen we deze hulpvraag te achterhalen. Samen met het gezin komen wij tot een hulpvraag en een plan van aanpak.” Uitgangspunt is dat gezinsbegeleiders maximaal 5 maanden bij het gezin blijven. “Tijdens dit traject werken wij aan het  bevorderen van de eigen kracht en het verkrijgen van de eigen regie. Uiteraard is dit niet altijd haalbaar en zullen wij samen met gezin kijken naar de beste oplossing voor hen.”

Spin in het web
Mimount ziet zichzelf ‘als spin in het web’. “Door aan te sluiten bij wat mensen kunnen en oplossingsgericht gedrag te stimuleren  kunnen sommige problemen op verschillende leefdomeinen (financiën, werk, huiselijk relaties etc.) worden opgelost, uitgesteld of voorkomen. Wat mij blij maakt tijdens mijn werk is als ik zie dat een gezin zich bewust is geworden van hun eigen kracht en deze kan inzetten om iets te veranderen in zijn of haar leven.

Wegwijzer 
Als gezinsbegeleider zal ik ook functioneren al wegwijzer in deze systeemwereld waar veel (kwetsbare) inwoners anders snel de weg kwijt raken. Onze samenwerkingspartners spelen hierin ook een grote rol. Door gebruik te maken van elkaars aanbod komen wij weer een stap dichterbij een participerende maatschappij waarin er plaats is voor iedereen.

 

 

 

Isa Eekhout 

Zowel onder werktijd als in haar privéleven is Isa Eekhout een optimist: “Ik leg mijn focus graag op kansen en zie niet snel beren op de weg. Daarnaast ben ik gericht op de mensen om mij heen en geniet ik ervan om met anderen uit te wisselen, me verbonden te voelen en samenwerking aan te gaan.  

Wat doet een gezinsbegeleider?
Een gezinsbegeleider ondersteunt ouders met een brede blik op het welzijn van het gezin bij het hebben en houden van regie over hun eigen (gezins)leven.

Welke gezinnen? 
Een gezin kan bij ons worden aangemeld door een verwijzer. Dit kan een preventiepartner vanuit het CJG zijn, maar bijvoorbeeld ook een partner uit de volwassenzorg, de jeugdhulp of het netwerk van het gezin (e.g. school, sportvereniging, gemeenschap).

Handvatten
Samen met de verwijzer en de aangemelde ouder(s) voeren de gezinsbegeleiders het eerste gesprek. "Daarna volgt een verkenning van de hulpvraag(en) en wordt in overeenstemming met het gezin en de verwijzer een plan van aanpak gemaakt, uitgevoerd en gemonitord.
Het doel is dat de ouder aan het einde van de begeleiding handvatten heeft om zijn of haar (toekomstige) hulpvragen met behulp van het eigen netwerk aan te pakken. Natuurlijk kan een gezinsbegeleider samen met de ouder ook tot de conclusie komen dat er méér (specifieke hulpverlening) nodig is tijdens of na de gezinsbegeleiding. In dat geval leidt de gezinsbegeleider het gezin toe naar de juiste hulp."

Op de kaart
Het team is druk bezig om zichzelf op de sociale kaart van Alphen Noord te zetten. "De afgelopen maand hebben verschillende partners ons al weten te vinden en zijn we met ze in gesprek gegaan over gezinnen die mogelijk baat kunnen hebben bij gezinsbegeleiding. Dat doen wij graag, omdat we ons zo kunnen profileren en ons aanbod kunnen afstemmen met partners. Deze gesprekken hebben al een aantal aanmeldingen opgeleverd en de eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd!"

Wat drijft je dit werk te doen?
"De gezinnen die bij ons terechtkomen hebben allemaal een eigen verhaal, een of meerdere stressoren, maar ook altijd een eigen kracht. Het zichtbaar maken en versterken van die kracht, onder andere door ondersteuning in het sociale netwerk te zoeken, vind ik het mooiste dat er is. Daarnaast vind ik het belangrijk om als professional bij te dragen aan een integrale samenwerking tussen gezinnen, hun netwerk en partners van het (preventieve) hulpaanbod. Immers, samen maken wij de buurt.

Met wie werk je samen?
Binnen het CJG werken wij samen met de preventiepartners van de GGD (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen), Kwadraad (sociaal makelaar en wijkpedagogen) en Participers van het kinderwerk, de ouderbetrokkenheid en het jongerenwerk. Buiten het CJG hebben we te maken met iedereen die onderdeel is van de formele- en informele netwerk van de gezinnen die wij begeleiden. Dat kan reiken van de IB’er op school, de buurvrouw en familieleden tot bijvoorbeeld de contactpersoon van het Wmo-loket en medewerkers van de papierwinkel en de woningcorporatie"