Participe werkt in de preventieopdracht nauw samen met Alphen Vitaal. Bij Participe is Mohamed Haouili de teamleider van team Jongerenwerkers. Bij Alphen Vitaal voert Robbert Jan Boonstra het team buurtsportcoaches aan. 

Robbert Jan omschrijft zichzelf als “een sociaal geïnteresseerd mens, zoals we dat noemen een echt mensenmens. Voorheen heb ik bij Alphen Beweegt gezeten, en Streetlife, de voormalige BOOST partner. Ook bij  Sportservice N-Holland en met name veel in Alphen.”

Alphen Vitaal noemt hij ‘een nieuw instituut in Alphen’. Daar werken voelt voor hem als een soort thuiskomen. “Het nieuwe is de inhoud van de opdracht, namelijk iedereen in beweging krijgen. Wij richten ons op alle leeftijden. Als teamleider zorg ik ervoor dat iedereen lekker functioneert, dat doe ik door te sparren, aansturing waar nodig en veel samenwerking.”

Wat drijft je?
“Wat mij drijft, is sport als middel in te zetten, ook voor ouderen. We hebben seniorengroepen op 17 locaties inmiddels en een naschools aanbod voor kinderen wekelijks met 16 groepen. Ook voor speciale groepen, zoals mensen met dementie hebben we beweegactiviteiten. Daarnaast houd ik me bezig met het ondersteunen van het verengingsleven.”

Samenwerken
“De samenwerking met Participe gaat heel goed, we hebben hetzelfde doel. Het stimuleren van talenten, iedereen heeft een talent tenslotte. Onze taak is dit te vinden, daarop te triggeren en ontwikkelen.
Leuk voorbeeld is een jongen die we via Kwadraad doorverwezen kregen, hij moest gaan sporten want zat dagen helemaal op zichzelf thuis. Eén van de buurtsportcoaches is met hem gaan sporten. Uiteindelijk is hij weer aangesloten bij zijn oude sportclub van vroeger! Mensen missen ook nu pas wat ze afgelopen jaar eigenlijk gemist hebben op het gebied van sport nu we weer meer ruimte hebben gekregen. Sport is ook een sociaal gebeuren.”

Kick-off
“Afgelopen 10 november hadden we een mooie kickoff bij sportverenigingen, een eerste bijeenkomst met alle sportaanbieders. Ze waren erg enthousiast.  Het is leuk om met Participe samen te werken, met de buurtsportcoaches, het is een goede ontwikkeling en natuurlijk met Mohamed Haouli, de teamleider!?”

met robbert jan.png