Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau. De coronamaatregelen zoals de maandenlange lockdown zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Kleine toename
Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling met 3%. “Dat lijkt een kleine toename,” zegt adviseur buurtbemiddeling bij het CCV Frannie Herder, “maar dat is bovenop de grote stijging van 2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen met maar liefst 13%. Dat kwam door corona. Veel meer mensen brachten hun tijd thuis door. En dat zorgde voor meer overlast.”

Spanningen en overlast
Ook in 2021 ervaarden bewoners meer spanningen en overlast van elkaar. De meeste meldingen gingen over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding.

Contact in coronatijd
De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker online of telefonisch. Ze konden namelijk niet altijd op huisbezoek. “Dat is niet ideaal,” vertelt Herder. “Toch zijn 7 van de 10 zaken met goed gevolg afgerond. Dat is even hoog als andere jaren. En een hele goede prestatie!” 

Prettig wonen
Buurtbemiddeling is effectief. “Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen”, zegt Herder.

25 jaar succes
Buurtbemiddeling is al 25 jaar een succes. 85% van de gemeenten bieden deze gratis dienstverlening aan. Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars die buren weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of burenruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente of woningbouwcorporaties opgelost 

Participe
Participe verzorgt buurtbemiddeling in Alphen aan den Rijn en in Nieuwkoop dankzij de inzet van vrijwilligers. 

 

succesfactoren .jpg