In verband met de landelijke coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt onze werkzaamheden voorlopig aan te passen. Wij blijven ons zoals gebruikelijk voor u inzetten en u ondersteunen, maar zullen dit tijdelijk vooral telefonisch, digitaal en op afstand doen. Nood breekt wet. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wmo-indicatiestelling

 • Wmo-adviseurs zetten geplande huisbezoeken in verband met Wmo-indicaties om in telefonische consulten. Klanten worden hiervan op de hoogte gesteld. Oplossingsgericht spannen wij ons in dat we onze klanten ook nu zo goed mogelijk kunnen blijven bedienen. 
 • Nieuwe afspraken plannen we in – maar voorlopig gaat het dus alleen telefonisch afspraken.
 • Tot nader bericht neemt Wmo geen verzoeken tot het overstappen huishoudelijke ondersteuning in behandeling.
 • Het spreekuur van de arts is voorlopig telefonisch.
 • Voor leveranciers zullen deze maatregelen ook gevolgen hebben. Die zijn we nog in kaart aan het brengen.

Buurtbemiddeling

 • Aanmelden voor Buurtbemiddeling kan nog steeds. We doen een telefonisch intake, geven tips en advies, maar vinden er voorlopig geen bemiddelingsgesprekken plaats, noch bij mensen thuis noch op een andere locatie.

Ondersteuning ouders en kinderen

 • Ouderondersteuning Voorschoolse Educatie, Opstap en alle overige oudergroepen: Ouders ontvangen online ondersteuning.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie inschrijvingen: digitaal en/ of telefonisch,
 • Jeugddeelnamefonds inschrijvingen: digitaal en/ of telefonisch.
 • Inzet intermediairs: kunnen telefonisch worden ingezet. We hebben veel contacten met specifieke doelgroepen zoals de Eritrese, Syrische en Somalische gezinnen. Wanneer er in het contact tussen professionals en ouders taal en/ of andere communicatieproblemen (bijvoorbeeld cultuur) spelen kunnen onze intermediairs ingezet worden. We hebben intermediairs die Tigrinya, Arabisch, Somalisch, Pools, Afghaans, Koerdisch, Dari, Farsi, Bulgaars, Kirundi, Kinyarwanda, Frans, Swahili, Lingala, Perzisch, Armeens, Kumanji, Turks en Marokkaans Berbers spreken.

Meer info: bel of mail Saida Yachou, S.yachou@participe.nu, tel 06 - 34949758.

Activiteiten jongeren 

 • Telefonische huiswerkondersteuning door vrijwilligers voor kinderen op de basisschool waarvan ouders niet of niet voldoende kunnen ondersteunen. Info via Lara Klijn, l.klijn@participe.nu of Tel 06 – 28821141
 • Jongerenwerk: inzet ambulant jongerenwerk in alle wijken plus online ondersteuning en contacten met jongeren waar mogelijk.
 • Actief Rijnwoude en Boost jongerenwerk hebben gezamenlijk een honden uitlaatdienst opgezet voor mensen die nu hun hond niet kunnen of durven uit te laten.
 • In Boskoop heeft het jongerenwerk samen met Alphen Beweegt elke week 2 online challenges voor jeugd uit Boskoop.  
 • Boost jongerenwerk: twee keer in de week is er een online spreekuur (Instagram, Facebook en mail) voor jongeren waarbij ze met allerlei vragen terecht kunnen, zie bijlage voor de flyer hiervan. 

Meer informatie: bel of mail  Mohamed Haouli, m.haouli@participe.nu, tel 06 - 3836410

Buurthuizen en wijkcentra 
Voorlopig zijn onze buurthuizen en wijkcentra gesloten voor activiteiten. 

Tom de buurt/welzijn 
Actuele informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen op het aanbod van Tom in de buurt vindt u op www.tomindebuurt.nl/corona 

Bij vragen
Neem contact op met uw contactpersoon, stuur een mail naar info@participe.nu of bel ons tijdens kantoortijden op 0172 42 75 00.