Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Privacystatement

Doelbepaling
Participe verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en diens eventuele partners slechts voor de uitvoering van de Wmo, dan wel de overeenkomst van de aangevraagde individuele voorziening, het doen uitoefenen van accountantscontrole, activiteiten van intern beheer, danwel de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Grondslag
Participe beroept zich voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslag uit artikel 8b en e Wet Bescherming persoonsgegevens (uitvoering van een overeenkomst, publiekrechtelijke taak namens de Gemeente).

Bewerker
Participe treedt namens de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude voor wat betreft de Wmo op als bewerker van uw gegevens. Participe voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daaraan stelt.

Rechten van betrokkenen
U heeft recht op inzage, correctie en kunt bezwaar maken tegen verder gebruik van uw gegevens. U kunt uw verzoek indienen via info@participe.nu

Beveiliging
Participe draagt zorg voor een deugdelijke beveiliging van uw gegevens.

Neem voor meer informatie contact op via: info@participe.nu