Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Organisatiestructuur

Participe Alphen aan den Rijn is een zelfstandige stichting die valt onder de bestuurder van Participe.

Bekijk hier de organisatiestructuur van Participe. (link volgt)

Else Leih

Directeur Participe Alphen aan den Rijn

 

Else Leih
e.leih@participe.nu


Bestuurder Participe

 

Willem Draaisma
w.draaisma@participe.nu


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling, alsook de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

  • De heer C. de Best (voorzitter)
  • Mevrouw C. Aponno-Kootstra (vice-voorzitter)
  • Mevrouw D.M.C.M. van Ravesteyn
  • De heer F.A.M. Ponsioen
  • De heer A.W.J. Ros
  • De heer J.W.C. van Kleef

 
 

Ondernemingsraad

Elke bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad (OR) te hebben. Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Ook Participe heeft een ondernemingsraad, bestaande uit 5 medewerkers. Zij voeren namens het personeel overleg met de directeur over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen.