Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Klachtenregeling

Participe wil een klantvriendelijke organisatie zijn. Als organisatie op het gebied van welzijn en zorg zijn er veel contacten tussen medewerkers van Participe en bezoekers of klanten. Daarbij probeert Participe u altijd zorgvuldig en correct te behandelen.


Een klacht indienen
Het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over de manier waarop Participe u behandeld heeft. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker zich niet aan de afspraken houdt. Of omdat u zich onjuist behandeld voelt.Wij willen dat graag van u weten. Niet alleen om van u te horen wat u vindt dat beter kan. Maar ook om onze klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wat kunt u doen?
U bent niet tevreden over de behandelwijze of bejegening van iemand (of iets) van Participe? Dan vult u een klachtenformulier in. Het klachtenformulier is op verschillende manieren te verkrijgen:


U mag ook een brief sturen naar de klachtenfunctionaris van Participe, Postbus 92, 2400 AB Alphen aan den Rijn, waarin u vertelt: waarover u niet tevreden bent waarom u niet tevreden bent hoe u behandeld zou willen worden.

U kunt natuurlijk ook bellen naar Participe, 0172- 42 75 00 of bij ons langskomen (bel ons even voor een afspraak) op  Prins Bernhardlaan 8. Dan kijken we samen met u wat we voor u kunnen doen.

Bezwaar
Als u het er niet mee eens bent dat u geen voorziening heeft gekregen of minder hulp dan u wilde, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. In het besluit (brief) dat u heeft gekregen over uw aanvraag staat hoe u bezwaar kunt maken. Dat moet binnen 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen. Voor de behandeling van een bezwaar geldt een andere procedure.

Behandeling klachten

  • Uw klacht wordt eerst behandeld door de klachtenfunctionaris van Participe. Klachten over een leverancier worden door ons doorgestuurd naar de betreffende leverancier. Zij nemen uw klacht verder in behandeling.
  • De directeur van Participe wordt meteen op de hoogte gebracht van de klacht en hoe de klacht wordt behandeld.
  • Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie.
    Participe en stichting Tympaan-De Baat hebben samen een externe klachtencommissie opgericht. Klachten over Participe worden behandeld door twee bestuursleden van Tympaan-De Baat en een onafhankelijke voorzitter. Klachten over Tympaan-De Baat worden behandeld door twee bestuursleden van Participe en een onafhankelijke voorzitter. U kunt uw klacht ook rechtstreeks aan de externe klachtencommissie voorleggen. U kunt dat op het klachtenformulier aangeven.

 
Bekijk hier het klachtenreglement.

 

Online klachtenformulier

Gegevens van de klant die de klacht indient
Naam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Man
Vrouw
Gegevens contactpersoon (indien van toepassing)
Naam
Relatie tot de persoon die de klacht indient
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over de klacht
Datum voorval
Organisatie onderdeel (indien bekend)
Omschrijving van de klacht (beschirijf zo duidelijk mogelijke wat er gebeurde)
Heeft u al (telefonisch) contact gehad over de klacht?
Ja
Nee
Zo ja, met wie en wat is daar uit gekomen?
Heeft u een voorstel hoe het beter zou kunnen?

Voer de karakters in die u hierboven ziet staan.
Klik hier wanneer u het niet kunt lezen.