Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Tom in de buurt brengt ondersteuning dichtbij

Acht organisaties gaan vanaf 1 januari 2015 samen inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop ondersteunen. Dat doen ze onder de naam Tom in de buurt. "Samen hebben we de expertise die nodig is voor de zorg- en welzijnstaken die de gemeente vanaf 2015 heeft”, vertelt projectmanager Elke Louwers namens Tom.


Medewerkers van Tom in de buurt voeren de komende maanden gesprekken met alle
mensen die nu gebruik maken van de zorg die over gaat naar de gemeente. De mensen om wie het gaat, hebben hierover eind september een brief van de gemeente ontvangen. Elke Louwers: “Wij willen graag weten welke ondersteuning zij nu krijgen en wat zij nodig hebben. Zo kunnen wij hen een passend aanbod doen. Wij realiseren ons goed dat er vanaf volgend jaar dingen gaan veranderen en dat dit spannend is, juist voor kwetsbare mensen. We doen er alles aan om dit proces zorgvuldig te laten verlopen.”

Werken in wijken en kernen
Tom in de buurt brengt zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. Louwers: “Dat deden we natuurlijk al als aparte dienstverleners, maar doordat we het nu samen gaan doen, kunnen we elkaar versterken en de ondersteuning dichter bij huis organiseren. Onze expertise komt samen in de wijken en kernen. Wat we daar precies gaan doen, hangt af van wat er nodig is. We sluiten aan bij wat er al is. In Kaag en Braassem werken we nauw samen met De Driemaster, in Nieuwkoop met Stichting Welzijn Nieuwkoop. In Alphen aan den Rijn zijn we onderdeel van de gemeentelijke toegangsteams in de wijken. Wij kijken naar wat mensen zelf kunnen en hoe we ze kunnen ondersteunen om dit daadwerkelijk te doen. Als het kan, werken we ernaar toe dat mensen ons niet meer nodig hebben. We weten echter ook dat er kwetsbare mensen zijn, die altijd ondersteuning nodig zullen hebben. Zij kunnen blijvend op ons rekenen.”

Naam
De acht organisaties werken samen onder de naam Tom In de buurt. “Omdat we het graag eenvoudig houden, hebben we gekozen voor een persoonlijke naam”, licht Elke Louwers toe. “Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom helpt een handje. Maar Tom betekent meer. De individuele letters staan voor onze kernwaarden: Talent. Ondersteuning. Meedoen. De waarden beschrijven precies wat wij doen: wij helpen mensen bij het inzetten van hun talent. Niet meer kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Als we weten wat iemand kan, zorgen wij voor passende ondersteuning. Soms is dat een duwtje in de rug. Soms speciale zorg en begeleiding. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: Meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee!”

Acht organisaties
In Tom in de buurt werken de volgende acht organisaties samen:
Vier hoofdaannemers:

  • Gemiva-SVG Groep (gehandicaptenzorg)
  • Kwadraad (maatschappelijk werk)
  • Kwintes (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang)
  • Participe (wmo en welzijn)

Vier onderaannemers:

  • Activite (o.a. ouderenzorg)
  • De Binnenvest (maatschappelijke opvang)
  • Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg)
  • WIJdezorg (ouderenzorg)


Opdracht
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er een aantal nieuwe taken bij. Ze is vanaf dat
moment ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die nog thuis kunnen
wonen. Het gaat om individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en
vervoer. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben
ervoor gekozen om de opdracht voor de uitvoering hiervan aan één partij te geven.
Bij die opdracht hoort ook het organiseren van de tegenprestatie in het kader van de
Participatiewet. Daarmee willen gemeenten bereiken dat bepaalde groepen mensen met
een uitkering iets terugdoen voor de maatschappij. In Alphen aan den Rijn hoort er ook
aantal welzijnstaken bij en leveren we een bijdrage aan de integrale toegang.