Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

 

 

 

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn schreef in juni 2015 vier grote subsidietenders uit voor het maatschappelijke domein. Organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn en sport konden langs deze weg subsidies groter dan 100.000 euro aanvragen. Vandaag is duidelijk geworden dat drie van de vier tenders zijn gegund aan BOOST: het prestatiegerichte samenwerkingsnetwerk waarin Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, Junis Kinderopvang, Parkvilla, Participe en Sportspectrum hun krachten hebben gebundeld. Zij zijn uitverkoren als uitvoerders van de tenders Talentontwikkeling, Opgroeien en Ontwikkelen -9 maanden tot 12 jaar en Opgroeien en Ontwikkelen 12-27 jaar. Bij deze laatste tender zijn ook StreetliveTV en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland als partners betrokken. De BOOST-partners zijn erg blij dat de diepte-investering in samenwerking en innovatie die zij in de afgelopen maanden hebben gedaan, met deze gunning wordt beloond.

De BOOST-organisaties hebben in het afgelopen half jaar de voorbereiding van de subsidieaanvragen gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt. Dankzij hun lokale verankering weten zij wat er leeft in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij kennen haar inwoners, de kansen en de problemen die er spelen en ook de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn. Door hun samenwerking nu naar de voorkant te trekken en te starten vanuit een krachtige, gedeelde visie, ontstaat de vernieuwing die de gemeente voorstaat. Denken vanuit effecten en prestaties leidde tot frisse ideeën en nieuwe verbindingen. Die zijn samengevat in de ingediende plannen, waarin BOOST een eigen inhoud en betekenis geeft aan Nieuw en Anders.

BOOST staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport en Talent. Het samenwerkingsnetwerk kan in die volle breedte van het maatschappelijke domein actief zijn, omdat alle partners hun specifieke expertise en ervaring inbrengen op het gebied van opvang en opvoeding, kunst en cultuur, sport en spel, zorg en welzijn. Daarmee ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle bewoners van Alphen aan den Rijn; van baby tot peuter, van kind tot jongere en van volwassene tot oudere. BOOST trekt de wijken en kernen in om bewoners actief te benaderen en om hen te betrekken bij hun eigen vragen, wensen en  oplossingen. BOOST brengt mensen in beweging, zwengelt hun eigen kracht aan, geeft hun een springplank voor hun talenten en waar nodig een duwtje in de rug.

Een gezonde ontwikkeling tot zelfredzaamheid, voor jong en oud: dat is waar BOOST voor staat. Het samenwerkingsnetwerk nodigt nadrukkelijk andere partners uit om zich bij die missie aan te sluiten. Door co-creatie, informatiedeling en co-financiering kan BOOST snel en flexibel inspelen op lokale behoeften en ontwikkelingen. De basis van deze vernieuwing van het maatschappelijke domein is gelegd in de ingediende plannen. Nu die groen licht hebben gekregen, staat BOOST in de startblokken om tot uitwerking en uitvoering over te gaan.