Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Heeft u in 2015 een PGB vanuit de Wmo gehad? Dan heeft u in april een voorlopig budgetoverzicht over 2015 van de SVB ontvangen. Hierin staat hoe uw PGB in 2015 is besteed. Heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage? Dan verrekent het CAK dat met uw factuur in het najaar van 2016.

Krijg ik geld terug?
Als u uw maximale periodebijdrage betaald heeft, dan is de kans klein dat uw eigen bijdrage wordt gecorrigeerd. Dat is alleen het geval als de eigen bijdrage door de correctie lager wordt dan uw maximale periodebijdrage. Mogelijk krijgt u geld terug als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft uw persoonsgebonden budget in 2015 niet volledig besteed
  • U heeft in 2015 géén andere zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen.

 Als u geld terugkrijgt dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in het najaar van 2016.

Moet ik iets doen?
Het CAK stuurt in september of oktober 2016 een nieuwe factuur over 2015. U hoeft niets te doen. Mocht u geld terugkrijgen dan verrekent het CAK het verschil automatisch met uw nieuwe factuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-