Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Talentcoaching

De jongerencoaches van Participe leggen op verschillende manieren contact met jongeren. Naast groepsactiviteiten is er ook ruimte voor individuele begeleiding. Een voorbeeld van individuele begeleiding is Talentcoaching.

Bij Talentcoaching wordt een jongere gekoppeld aan een jongerencoach, de ‘talentcoach’. Deze talentcoach helpt een jongere om zijn of haar eigen kracht te versterken en talenten verder te ontwikkelen. Jongeren met lichtere problematiek, die bijvoorbeeld uitstromen uit de jeugdzorg, kunnen laagdrempelig en lokaal begeleid worden in een vertrouwde omgeving. De begeleiding verschilt per jongere: de ene jongere is gebaad bij sociaal contact, en het samen ondernemen van activiteiten, terwijl de andere jongere behoefte heeft aan begeleiding bij afspraken met instanties. Indien de problematiek de deskundigheid van Cardea behoeft, kan deze worden ingezet.

 

De inzet kan per jongere verschillen, echter de uitgangspunten zijn voor elke jongere gelijk:

  • Versterken van de competenties en het sociale netwerk (eigen kracht);

  • Snel inzetbaar en zo dicht mogelijk in de buurt/ omgeving van de jongere;

  • De overgang tussen geïndiceerde zorg en zelfstandig functioneren zo traploos mogelijk laten verlopen;

  • Zoveel mogelijk gebruik makend van de al bestaande expertise;

  • Werken vanuit het principe 1jongere1plan door deskundigheid van organisaties te verbinden.

De hulp van de coach kan door alle betrokkenen worden ingeroepen. In de praktijk zullen de verzoeken om een coach vooral uitgaan van ketenpartners. Op deze manier kan een jongere, ondanks het feit dat de problematiek een organisatie overstijgt, toch geholpen worden.

 

Bekijk het filmpje hieronder voor meer een uilteg van een van onze jongerencoaches over Talentcoaching.