Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Woonvoorzieningen

Als u door lichamelijke beperkingen belemmerd wordt in het zelfstandig functioneren in uw woning, dan kan een woonvoorziening of woningaanpassing een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing van de in uw huis aanwezige drempels, een zitvoorziening in de douche of een traplift etc. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het Serviceplein.


Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een woonvoorziening of woningaanpassing kijken we naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij het functioneren in uw woning. Dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar het gebruik van de woonkamer, slaapkamer, badkamer (natte cel), toilet, keuken en berging.

Indien u de woning huurt, dient de huiseigenaar  toestemming te geven voor het aanbrengen van eventuele aanpassingen in de woning.

Als een dure woningaanpassing nodig is, of als uw woning niet aanpasbaar is, dan kijkt Participe of verhuizen een optie is. In dat geval kunt u onder voorwaarden voor een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in aanmerking komen. Natuurlijk bent u niet verplicht om te verhuizen, maar in dat geval kunt u (in principe) geen aanspraak meer maken op woningaanpassingen of woonvoorzieningen in uw huidige woning. Als blijkt, dat u voor een tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten in aanmerking komt, dan kunt u met de beschikking van Participe een urgentie aanvragen.  Dit kunt u doen bij één van de 19 deelnemende corporaties in de regio Holland Rijnland. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij de toewijzing van huurwoningen. U bent wel zelf verantwoordelijk om een huurwoning te zoeken.

Heeft u een woonvoorziening (bijvoorbeeld een tillift, douche- of toiletstoel) voor een korte periode (minder dan 6 maanden) nodig dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel voor het lenen van deze voorzieningen.

Natura

Bij de verstrekking van een woonvoorziening in natura, krijgt u de voorziening soms in bruikleen verstrekt en soms in eigendom. Bij een voorziening in bruikleen kunt u de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft. De noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

Participe werkt met verschillende leveranciers van woonvoorzieningen en woningaanpassingen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld. In het besluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de eisen waaraan de voorziening moet voldoen . Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de woonvoorziening van uw keuze.  Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Voor reparatie en onderhoud kunt u een apart bedrag aanvragen.

Kosten

Voor woonvoorzieningen en woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd, ongeacht of deze in bruikleen of in eigendom worden verstrekt.

De hoogte van uw eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en uw vermogen.

De eigen bijdrage wordt niet door Participe vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat Participe u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure klikt u hier.