Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u langer dan zes maanden of zelfs blijvend van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u deze aanvragen bij het Serviceplein.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een rolstoel, kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen en de noodzaak tot zittend verplaatsen. Als u hiervoor in aanmerking komt zal Participe  ervoor zorgen dat u de rolstoel krijgt die het beste bij u en uw situatie past. Dat kan een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel, een sportrolstoel of een (aangepaste) buggy/wandelwagen zijn. Indien u specifieke wensen heeft, waarvoor geen medische noodzaak is, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Heeft u de handbewogen rolstoel voor een korte periode (minder dan 6 maanden) nodig dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel voor het lenen van een rolstoel.

Natura

Bij de verstrekking van een rolstoel in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang deze voorziening aan u is toegekend. Ook de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een contract met een leverancier van hulpmiddelen, te weten Meyra en JenS Revalidatieservice.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet wel voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager, of hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de rolstoel van uw keuze.  Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, omdat u bijvoorbeeld kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Als de kosten voor de voorziening lager zijn, dan de toegekende PGB, dan krijgt u niet meer dan de kosten die u voor de voorziening kwijt bent.
Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.
Het toegekende bedrag voor PGB wordt rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt.

Kosten

Voor een rolstoel wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure klikt u hier.