Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Lokaal en regionaal vervoer

Als u als gevolg van beperkingen niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u een vervoersvoorziening aanvragen bij het Serviceplein. Denk hierbij aan een CVV-pas (een pas om gebruik te maken van de Regiotaxi), een scootmobiel of een aangepaste fiets.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen bij verplaatsingen buitenshuis, uw vervoersbehoefte en voorliggende voorzieningen.

Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), vervoer met de Regiotaxi, is een vervoerssysteem met (rolstoel)busjes en taxi’s. De regiotaxi is voorliggend op het individueel taxivervoer. Naast een voorziening voor middellange afstanden kan, indien nodig een vervoersvoorziening voor de kortere afstanden worden verstrekt. Met deze vervoersvoorzieningen wordt u in staat gesteld om u zelfstandig te verplaatsen binnen uw woonplaats en regio.

Voor bovenregionaal vervoer bestaat een landelijke vervoersvoorziening: Valys. Voor meer informatie over de Valys kunt u bellen naar telefoonnummer 0900-9630. De pas voor Valys wordt niet door Participe verstrekt, maar er kan via het Serviceplein een brochure met een aanvraagformulier worden verkregen.

Natura

Voor de meeste Wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een scootmobiel, kunt u een keuze maken tussen een verstrekking in natura en een persoonsgebonden budget.

Bij de verstrekking van een vervoersvoorziening in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang deze aan u verstrekt is.  de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een contract met een leverancier van hulpmiddelen, te weten Meyra en JenS Revalidatieservice.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de vervoersvoorziening van uw keuze.  Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, omdat u bijvoorbeeld kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.

Kosten

Voor een vervoersvoorziening in natura wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Voor een vervoersvoorziening die in eigendom wordt verstrekt (via een persoonsgebonden budget), wordt eveneens een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van uw bijdrage is onder andere afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en uw vermogen.

De eigen bijdrage wordt niet door Participe vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat Participe u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure klikt u hier.