Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Huishoudelijke Ondersteuning

Bent u door ziekte, vanwege een handicap of een andere beperking niet meer in staat om het huishouden of uw gezin zelfstandig draaiend te houden? Dan kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen bij het Serviceplein. Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, het onderhouden van sanitair of stoffen.

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, kijken we naar uw gezondheid en woon- en leefsituatie. U komt hiervoor bijvoorbeeld niet in aanmerking als u huisgenoten heeft die fysiek in staat zijn de huishoudelijke taken van u over te nemen. Ook van kinderen wordt, naar leeftijd, verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het huishouden. Daarnaast wordt bekeken of mogelijk andere voorzieningen toereikend zijn, zoals onder andere kinderopvang, een boodschappenservice of een maaltijddienst.

Participe maakt een besluit waarin staat welke taken u zelf nog kunt en wat voor hulp u nodig heeft. U kunt zelf kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie of dat u zelf op zoek gaat naar een huishoudelijke hulp.

Natura

Bij hulp in natura geeft Participe opdracht aan de thuiszorgorganisatie (van uw keuze) om de huishoudelijke ondersteuning te leveren.  U heeft verder geen administratieve werkzaamheden. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, regelt de organisatie een vervanger.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een contract met 11 thuiszorgorganisaties, te weten:

Activite
Alfa & Zorg
Allcura
Axxicom
INIS
IZO
Mimosa
Privazorg
T-zorg
Vierstroom
Wijdezorg

Bij uw aanvraag dient u een voorkeur uit te spreken voor een van deze thuiszorgorganisaties.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget wordt een geldbedrag toegekend, hiermee kunt  u zelf huishoudelijke ondersteuning inkopen. Indien u hiervoor in aanmerking komt wordt in het indicatiebesluit de hoogte van het bedrag vermeld, dat u voor de huishoudelijke ondersteuning krijgt. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  De SVB heeft een kopie van de zorgovereenkomst(en) nodig, die u met uw hulp heeft afgesloten. Het is belangrijk dat u deze zorgovereenkomst naar de SVB stuurt. Als de SVB geen zorgovereenkomst(en) heeft, kan uw zorgverlener niet betaald worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorgverlener.

Particuliere hulp

U kunt ook particuliere hulp van de thuiszorgorganisatie inhuren. Deze betaalt u dan zelf rechtstreeks aan de thuiszorgorganisatie. U heeft dan geen indicatie nodig en u betaalt geen bijdrage in de kosten aan het CAK. Als u beperkingen heeft kunt u deze hulp in 2016 voordelig inkopen. Uw thuiszorgorganisatie kan u hierover informeren.

Kosten

Voor huishoudelijke ondersteuning (natura en PGB) wordt een bijdrage in de kosten in rekening gebracht. De hoogte van uw bijdrage is onder andere afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen, uw vermogen, leeftijd en de omvang van de hulp.

De eigen bijdrage wordt niet door Participe vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat de thuiszorgorganisatie of Participe u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure klikt u hier.