Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Individuele voorzieningen

Participe is onder andere de uitvoeringsorganisatie voor  individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente Alphen aan den Rijn.  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Onder de Wmo vallen allerlei voorzieningen die individuele ondersteuning bieden aan mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Heeft u een fysieke beperking waardoor u moeilijk uit de voeten kunt? Weegt de zorg voor een ziek familielid erg zwaar? Krijgt u het huishouden niet op orde of heeft u financiële problemen. Op het Serviceplein in het stadhuis of bij Tom in de buurt gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing.

Onderstaande voorzieningen vallen onder de Wmo:


Er is een aparte regeling voor een tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie: