Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Stevers sponsort koffieochtenden Zeeheldenbuurt

Ard en Suzan van den Berg betrokken bij ouderen in de samenleving.

Banketbakkerij Stevers is tot onderneming van het jaar uitgeroepen door de VOA. Om dit bijzondere moment te vieren willen Ard en Suzan van den Berg, de eigenaren van banketbakkerij Stevers, een aantal goede doelen steunen. Ard en Suzan van den Berg voelen zich zeer betrokken bij ouderen in de samenleving. Daarom willen zij graag een aantal projecten die zich richten op eenzame ouderen in Alphen aan den Rijn een steuntje in de rug te geven.


De verkiezing tot onderneming van het jaar was voor Ard en Suzan van den Berg aanleiding om een aantal projecten te ondersteunen. Zij vroegen Participe om ideeën aan te dragen welke activiteiten voor ouderen deze steun goed kunnen gebruiken. Participe bracht hen in contact met het buurtteam Zeehelden.

Buurtteam Zeehelden
Het buurtteam organiseert verschillende activiteiten voor ouderen in de wijk, waaronder de maandelijkse koffieochtenden. De eigenaren van banketbakkerij Stevers waren onder de indruk van de activiteiten die de vrijwilligers van het buurtteam organiseren voor de ouderen in de wijk. Zij besloten daarom deze activiteiten te sponsoren met een gift van € 1.000,-. Dit bedrag wordt tijdens de koffieochtend op 12 juni overhandigd. De koffieochtenden zijn een keer per maand, van 10.00 tot 12.00 uur in "Het Kruispunt" aan de Van Nesstraat 2 (www.zeeheldenbuurt.info).

Participe als sociaal makelaar
Participe is blij dat zij deze initiatieven bij elkaar heeft kunnen brengen. De medewerkers en vrijwilligers van Participe hebben nauwe banden met de Alphense samenleving. De rol van sociaal makelaar past goed in de visie van Participe: het bij elkaar brengen van mensen, vrijwilligers, organisaties en ideeën in de wijk. Door het aanbrengen van dit soort verbindingen draagt Participe bij aan het bouwen van een stevig netwerk in de wijk en een sterke samenleving.