Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Nieuwe leveranciers algemene voorzieningen

Gemeenten zijn - in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en financieren van individuele hulpmiddelen aan burgers. Hierbij kan gedacht worden aan rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen, douche- en toiletvoorzieningen.

Meyra en Welzorg
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem een aanbesteding voor WMO hulpmiddelen gedaan. De opdracht tot het leveren van de Wmo hulpmiddelen wordt aan Meyra en Welzorg gegund. Beide partijen kwamen in de aanbesteding goed naar voren en gaan de levering, service-dienstverlening en onderhoud van de Wmo hulpmiddel vanaf 1 januari 2017 gedurende twee jaar voor de gemeenten verzorgen. Het contract kan 2 maal met 1 jaar verlengd worden.  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt afscheid van de leverancier Jens/Beenhakker die de afgelopen jaren samen met Meyra verantwoordelijk was voor de levering van de hulpmiddelen.

Afspraken over kwaliteit
Kwaliteit van de hulpmiddelen en dienstverlening richting de gebruiker is erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente met Welzorg en Meyra afspraken gemaakt over de communicatie, de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening zelf. Het doel hiervan is  de klant zo goed mogelijk te ondersteunen, mee te denken in hun persoonlijk situatie en te streven naar de beste oplossing.

 

Klanttevredenheid
Om te toetsen of de organisaties aan deze afspraken voldoen, voert de gemeente twee keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek publiceren wij op de website van de gemeente. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de leverancier niet voldoende (minimaal een gemiddelde score van 7.5 en minimaal een 6.5 per onderdeel) scoort dan kan deze een gele of rode kaart krijgen. En gele kaart betekent een verbeterplan maken en dat binnen 3 maanden uitvoeren, een rode kaart betekent een klantenstop en alsnog de doelstellingen van het verbeterplan realiseren. Bij het uitblijven van verbeteringen kan het contract beëindigd worden.

Keuzevrijheid klant
Als op dit moment een klant een voorziening bij Meyra heeft, dan verandert er niets voor deze klant en kan deze bij Meyra blijven. Mocht een klant toch willen wisselen, dan is dat ook mogelijk. Alle klanten die voorheen van de dienstverlening van JenS/Beenhakker gebruik maakten, moeten wel een keuze maken. Alle klanten hebben van de gemeente een brief gekregen waarin zij geïnformeerd zijn over de dienstverlening van beide leveranciers. Met een keuzeformulier of een mail aan Participe kunnen zij aangeven door welke leverancier zij in de toekomst ondersteund willen worden. Indien de klant geen keus kan of wil maken, wordt er een leverancier toegewezen.